Hopp til hovedinnhold
Pårørendealliansen.no

Pårørendeguiden

Tips og ressurserVåre tips til pårørende

Dersom du er helt ny og leter etter informasjon for første gang så andbefaler vi denne rekkefølgen:

Lær om dine rettigheter

Det kan være smart å se hvilke rettigheter du har som pårørende. Jo mer du vet desto bedre kan du planlegge hvordan du best kan hjelpe til og samtidig planlegge for ditt eget liv.

Vi anbefaler deg først å besøke den nasjonale nettsiden som gir deg informasjon om alt fra lover og regler, hvordan det offentlige skal støtte deg, fullmakter, klageordninger og mye mer.

Du kan finne mer informasjon om dine rettigheter på vår samleside og på Helsenorge.

Besøk kommunens nettsider og orienter deg i kommunens tilbud

Kommunen har en rekke forpliktelser overfor pårørende. Du har blant annet rett til informasjon, veiledning og støtte, avlastning og omsorgsstønad og det kan søkes om mange ulike hjelpetiltak til pasient/bruker. Kommunen skal sørge for at denne informasjonen er tilgjengelig blant annet på deres nettsider. Hvis ikke anbefaler vi at du ringer kommunens servicetelefon og spør.

Kommunenes forpliktelser for pårørende er nedfelt i en Nasjonal pårørendeveileder.

Finn noen som kan hjelpe deg

Det finnes heldigvis flere organisasjoner som kan gi hjelp til deg som pårørende, enten det gjelder barn, unge, voksne eller eldre.

Let blant våre alliansepartnere. Her finnes pasient- og pårørendeorganisasjoner for store og små diagnoser med mange ulike tilbud nasjonalt og lokalt. Alt fra en likeperson å snakke med, chat, kurs og mye mer. Videre finnes det pårørendesenter, veiledningstjenester og kompetansesenter hvor det er mye å lese og lære. Finn det som passer for deg.

Nyhetsbrev

Abonner på vårt nyhetsbrev og få de viktigste nyhetene og oppdateringene i din innboks

Følg oss i sosiale medier!